Forgot Your Password?

  • parooli meeldetuletamiseks sisesta oma emaili aadress ning vajuta Saada.
  • peale seda saadetakse emailile link (kehtib 24 tundi) mille kaudu on võimalik oma senine parool vahetada uue parooli vastu.